The Harris Tweed® Story

An Tasglann

Harris Tweed®

Meal ar cruinneachadh mu dhualchas, eachdraidh, sanasachd, fasan agus bileagan a’ Chlò Hearaich thar nam bliadhnaichean. Airson tuilleadh mun seo, tha tasglann Ùghdarras a’ Chlò Hearaich ri fhaicinn mar phàirt de Thasglann Innse Gallaig Caisteal Leòdhais, Steòrnabhagh.

Our History The Big Cloth